กิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย

กิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย


1. วันวิสาขบูชา

2. วันไหว้ครู

3. วันภาษาไทย

4. วันสถาปนาโรงเรียน

5. วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง

6. วันเข้าพรรษา

7. วันแม่แห่งชาติ

8. วันปิยะมหาราช

9. วันที่ 13 ตุลาคม

10. วันออกพรรษา/วันตักบาตเทโว

11. วันลอยกระทง

12. วันปีใหม่

13. วันเด็กแห่งชาติ

14. วันมาฆบูชา

15. วันเลือกประธานนักเรียน

กิจกรรมรำไทยหรือนาฏศิลป์พื้นบ้านและดนตรีไทย


1. การรำไทย หรือนาฏศิลป์

2. ดนตรี หรือดนตรีพื้นบ้าน