ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับครูโกศล คำเงิน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ 2 ในโอกาสที่เดินทางมาส่ง ครูโกศล คำเงิน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ได้รับคำสั่งย้ายให้มาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย