ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีแด่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มอบช่อดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีแด่นายวัลลภ ไม้จำปา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย