ข่าวประชาสัมพันธ์

พีธีน้อมรำสึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอคุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ โดยมี ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้