กิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ผ่านการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

ระดับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 คน

ระดับรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 7 คน

ระดับรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 9 คน

โดยนักเรียนได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบสอง ระดับประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม