ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมด้วยคระผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย