ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และศึกษาดูงานการจัดการระบบนำเสนอแบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมจัดงานดิจิทอลแฟร์ ในปี พ.ศ. 2565 ต่อไป