ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคงสภาพมาตรฐาน รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

การประเมินคงสภาพมาตรฐาน รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โดย คณะกรรมการ จาก รพ.สต.บ้านป่ายางมน วันที่ 19 ตค.63 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 1 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก