กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

กรณีสละสิทธิ์   ให้กรอกเอกสารสละสิทธิ์ แล้วส่งคืนโณงเรียนทางไปรษณีย์หรือโทรสาร
ที่อยู่ :  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรสาร : 053 - 174 - 555


กำหนดการและดาวน์โหลดเอกสาร
นักเรียน ม.4 มอบตัวในวันที่ 11 มีนาคม 2561

เอกสารรายงานตัวจริง
เอกสารรายงานตัวสำรอง
กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

กรณีสละสิทธิ์   ให้กรอกเอกสารสละสิทธิ์ แล้วส่งคืนโณงเรียนทางไปรษณีย์หรือโทรสาร
ที่อยู่ :  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรสาร : 053 - 174 - 555


กำหนดการและดาวน์โหลดเอกสาร
นักเรียน ม.1 มอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2561

เอกสารรายงานตัวจริง
เอกสารรายงานตัวสำรอง