งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

 

เหลือเวลาอีก 14 วัน 13 ชั่วโมง 15 นาที

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารการรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนการสอบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th ,
http://genius.ipst.ac.th
หรือ www.ipst.ac.th


หากมีข้อสงสัย ติดต่อ งานทะเบียนวัดผล 098-802-5827, 053-174-552 ต่อ 134 หรือ 107

กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

  เหลือเวลาอีก 10 วัน 13 ชั่วโมง 15 นาที

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารการรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนการสอบสมัครที่เว็บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/pcc/


หากมีข้อสงสัย ติดต่อ งานทะเบียนวัดผล 098-802-5827, 053-174-552 ต่อ 134 หรือ 107