เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM Version 6
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

  ต้องการค้นหาหนังสือ กรุณาพิมพ์ด้านล่างค่ะ

Loading..
  แนะนำห้องสมุด

Loading..
  แนะนำหนังสือใหม่

Loading..

Loading..
   
 
 
                      ขั้นตอนการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ


 
                      สัปดาห์ห้องสมุด

 
             การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดจากหน่วยงานต่างๆ

                              

​            17 มกราคม 2563 Tokyo Gakugei University Senior High School ประเทศญี่ปุ่น
​            15 มกราคม 2563 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
​            12 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ  
             18 พฤศจิกายน 2562 Yishun Innova Junior College ประเทศสิงคโปร์
​             2 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                                                                                                                                                          ดูเพิ่มเติม
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


                                                                                                                               ดูเพิ่มเติม
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้่าชมเว็บไซต์

Loading..
 

 

      ขั้นตอนการยืมหนังสืออัตโนมัติ
 
 

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.