ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พัสดุ...[28/12/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พัสดุ...[26/12/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ...[26/12/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พัสดุ...(แก้ไข)...[12/12/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พัสดุ.....[12/12/60]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์.....[8/12/60]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า.....[7/12/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...[7/12/60]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน ๔ ชั้น...[24/11/60]
ประกาศผลการคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา...[8/11/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา...[6/11/60]
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด...[31/10/60]
ประกาศผลการคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์...[31/10/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด...[27/10/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์...[27/10/60]
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างจั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอัดสำเนา...[20/10/60]
ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหอพัก...[12/10/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด...[09/10/60]
ประกาศบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์...[09/10/60]
ประกาศผลผู้สิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหอพัก...[09/10/60]
ประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ...[29/09/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ...[26/09/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้หอพัก...[20/09/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ...[12/09/60]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร...[13/06/60]
ประกาศแจ้งผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...[31/05/60]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...[18/05/60]
ประกาศผลการสอบราคาค้างปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย...[9/05/60]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย...[27/04/60]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก...[1/5/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก...[25/4/60]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไอซีที...[12/4/60]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี...[22/3/60]
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ด้วยวิธี (e-bidding)...[9/3/60]
ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับจ้างเหมา ซัก อบ รีด เสื้อผ้านักเรียน...7/3/60]
ประกาศสอบราคา รับจ้างเหมา ซัก อบ รีด เสื้อผ้านักเรียน...[21/2/60]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑)...[27/1/60]
ประกาศจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การศึกษานักกเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560...[26/12/59]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 2 อัตรา...[21/12/59]
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร งวดที่ 2 ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559...[13/12/59]
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)...[30/11/59]
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)...[28/11/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร งวดที่ 2 ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559...[22/11/59]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและคนงานโภชนาการ...[5/10/59]
ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ...[30/9/59]
ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ...[8/9/59]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวนละ ๑ อัตรา ...[8/9/59]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา...[15/7/59]
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง...[27/6/59]
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน Textbook (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยวิธีพิเศษ...[27/6/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร งวดที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ...[20/6/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร งวดที่ ๒ ...[20/6/59]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า...[20/6/59]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า...[15/6/59]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง (ฉบับใหม่)...[14/6/59]
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง...[13/6/59]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง (เก่า)...[2/6/59]
ประกาศรับสมุครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า...[30/5/59]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเสื้อผ้านักเรียน...[20/4/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร...[19/4/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อที่นอนนักเรียน...[18/4/59]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเคมี รอบสอง...[9/3/59]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเคมี รอบสอง...[9/3/59]
ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี...[4/3/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีด้วยวิธีพิเศษ...[4/3/59]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี...[29/2/59]
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี...[29/2/59]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์...[25/2/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ...[19/2/59]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง...[17/2/59]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน...[28/1/59]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน(เพิ่มเติม)...[26/1/59]
ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...[14/1/59]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบ้านพัก เพิ่มเติม 2 อัตรา...[14/1/59]
ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน...[28/12/58]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน...[24/12/58]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ อัตรา...[22/12/58]