ประกาศผลการคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา...[8/11/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา...[6/11/60]
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด...[31/10/60]
ประกาศผลการคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์...[31/10/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด...[27/10/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์...[27/10/60]
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างจั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอัดสำเนา...[20/10/60]
ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหอพัก...[12/10/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด...[09/10/60]
ประกาศบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์...[09/10/60]
ประกาศผลผู้สิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหอพัก...[09/10/60]
ประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ...[29/09/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ...[26/09/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้หอพัก...[20/09/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ...[12/09/60]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร...[13/06/60]
ประกาศแจ้งผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...[31/05/60]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...[18/05/60]
ประกาศผลการสอบราคาค้างปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย...[9/05/60]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย...[27/04/60]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก...[1/5/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก...[25/4/60]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไอซีที...[12/4/60]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี...[22/3/60]
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ด้วยวิธี (e-bidding)...[9/3/60]
ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับจ้างเหมา ซัก อบ รีด เสื้อผ้านักเรียน...7/3/60]
ประกาศสอบราคา รับจ้างเหมา ซัก อบ รีด เสื้อผ้านักเรียน...[21/2/60]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑)...[27/1/60]
ประกาศจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การศึกษานักกเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560...[26/12/59]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 2 อัตรา...[21/12/59]
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร งวดที่ 2 ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559...[13/12/59]
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)...[30/11/59]
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)...[28/11/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร งวดที่ 2 ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559...[22/11/59]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและคนงานโภชนาการ...[5/10/59]
ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ...[30/9/59]
ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ...[8/9/59]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวนละ ๑ อัตรา ...[8/9/59]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา...[15/7/59]
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง...[27/6/59]
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน Textbook (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยวิธีพิเศษ...[27/6/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร งวดที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ...[20/6/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร งวดที่ ๒ ...[20/6/59]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า...[20/6/59]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า...[15/6/59]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง (ฉบับใหม่)...[14/6/59]
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง...[13/6/59]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรับรอง จำนวน ๑ หลัง (เก่า)...[2/6/59]
ประกาศรับสมุครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า...[30/5/59]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเสื้อผ้านักเรียน...[20/4/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร...[19/4/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อที่นอนนักเรียน...[18/4/59]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเคมี รอบสอง...[9/3/59]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเคมี รอบสอง...[9/3/59]
ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี...[4/3/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีด้วยวิธีพิเศษ...[4/3/59]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี...[29/2/59]
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี...[29/2/59]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์...[25/2/59]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ...[19/2/59]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง...[17/2/59]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน...[28/1/59]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน(เพิ่มเติม)...[26/1/59]
ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาประจำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...[14/1/59]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบ้านพัก เพิ่มเติม 2 อัตรา...[14/1/59]
ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน...[28/12/58]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน...[24/12/58]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ อัตรา...[22/12/58]
ประกาศอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารโดยวิธีพิเศษ งวดที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘...[20/12/58]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร งวดที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
...[20/12/58]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบ้านพัก จำนวน 11 อัตรา...[14/12/58]
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
...บุคลากร[12/11/58]
ประกาศราชื่อผูู้้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ...บุคลากร[10/11/58]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด...บุคลากร[10/11/58]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ...บุคลากร[02/11/58]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด...บุคลากร[02/11/58]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 25 เครื่อง...พัสดุ[30/09/58]
ประกาศผลการคัดูเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์...บุคลากร[30/09/58]
ตารางสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์...บุคลากร[28/09/58]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์...บุคลากร[28/09/58]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร งวดที่ 1 ภาคเรียนที่2/58...พัสดุ[24/09/58]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์...บุคลากร[21/09/58]
ปรกาศสอบราคาจ้างเหมาการสร้างสะพาน...พัสดุ[14/09/58]
ปรกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...พัสดุ[10/08/58]
ปรกาศสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...พัสดุ[29/07/58]
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบฯ
...พัสดุ[23/07/58]
ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องกลุ่มสาระฯสังคม...พัสดุ[02/07/58]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร งวด 2 ภาคเรียนที่ 1/28...พัสดุ[26/06/58]
ประากาศผลการสรรหาลูกจ้าง ตำแหน่งครูบ้านพัก
...บุคลากร [29/05/58]
ประากศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูบ้านพัก...บุคลากร [27/05/58]
ับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบ้านพัก...บุคลากร [19/05/58]
ประกาศยกเลิกการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบ้านพัก...บุคลากร [18/05/58]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...พัสดุ [18/05/58]
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบ้านพัก.
..บุลากร [13/05/58]
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย...บุลากร [08/05/58]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ...บุคลากร [08/05/58]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย...บุคลากร [07/05/58]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ...บุคลากร [01/05/58]
 รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์...บุคลากร [24/04/58]
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ...บุคลากร [24/04/58]
 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา...บุคลากร [22/04/58]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา...บุคลากร [17/04/58]
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา...บุคลากร [07/04/58]
 สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียน หอที่ 2 - 5..พัสดุ [09/03/58]
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กั้นห้องนอนหอพักล้านนา 1..พัสดุ [09/03/58]
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมหลังคาและห้องน้ำหอพัก..พัสดุ [05/03/58]
 ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน..บุคลากร [18/02/58]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน..บุคลากร [11/02/58]
 ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน..บุคลากร [11/02/58]
 รับลสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน..บุคลากร [09/02/58]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน..บุคลากร [09/02/58]
 รับลสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน..บุคลากร [30/01/58]
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ..บุคลากร [28/01/58]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบ้านพัก..บุคลากร [28/01/58]
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน..บุคลากร [28/01/58]
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ..บุคลากร [26/01/58]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูบ้านพัก..บุคลากร [26/01/58]
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งแม่บ้าน..บุคลากร [26/01/58]
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ..บุคลากร [19/01/58]
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบ้านพัก..บุคลากร [19/01/58]
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน..บุคลากร [19/01/58]
 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบ้านพัก..บุคลากร [22/12/57]
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบ้านพัก..บุคลากร [18/12/57]
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูบ้านพัก...บุคลากร [11/12/57]
 สอบราคาจัดซื้อม่านปรับแสงและผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง...พัสดุ [11/12/57]
 จัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนประจำ...พัสดุ [04/12/57]
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...พัสดุ [01/12/57]
 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ...พัสดุ [19/11/57]
 สอบราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักเรียน หอ 4 ...พัสดุ [05/11/57]