ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำหอพักชาย ...[15/01/63]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำหอพักชาย ...[13/01/63]
ประกาศรับผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ...[06/01/63]
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำหอพัก ...[24/12/62]
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ...[13/12/62]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูพยาบาล ...[20/11/62]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพยาบาล ...[18/11/62]
ประกาศแจ้งการสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...[13/11/62]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูแนะแนว ...[4/11/62]
ประกาศรับสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล ...[31/10/62]
ประกาศรรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาแนะแนว ...[31/10/62]
ประกาศรรับการสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานโภชนาการ ...[31/10/62]
ประกาศรรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำหอพัก ...[28/10/62]
ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำหอพัก ...[21/10/62]
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาแนะแนว...[18/10/62]
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี (TOP TEN) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับเกียรติบัตรในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562 ลงทะเบียนรับตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. เท่านั้น...[18/10/62]
ตารางรอบกลับบ้าน 2562...[16/10/62]
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน...[16/10/62]
ประกาศ การเตรียมสอบรอบแรก ม.4 ปี 2563...[11/10/62]
ประกาศ การเตรียมสอบรอบแรก ม.1 ปี 2563...[11/10/62]
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปี 2563...[11/10/62]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำหอพัก (เพศหญิง)...[01/10/62]

ใบขอรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ...[03/09/62]
รับสมัครคนงานโภชาการฝ่ายบริการ ...[04/07/62]
ประกาศจัดหาผู้ประกอบการสำหรับจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร ...[19/06/62]
ประกาศผลคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ...[27/05/62]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ...[23/05/62]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง งานพัสดุ (วุฒิ ปวส.)...[13/05/62]
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน...[03/05/62]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน...[30/04/62]
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูคณิตศาสตร์ !! New...[24/04/62]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์...[19/04/62]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพักจำนวน 1 ตำแหน่ง...[12/04/62]
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถ...[08/04/62]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถ...[04/04/62]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์...[28/03/62]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ...[28/03/62]
ประกาศจัดหาผู้ประกอบการสำหรับจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร ง่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒...[28/03/62]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีด เสื้อผ้านักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ 2...[19/03/62]
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาต่อ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ปี 2562 ...[08/03/62]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีด เสื้อผ้านักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒...[06/03/62]
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ
...[31/10/61]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ...[29/10/61]
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวคราวตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ...[17/10/61]
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว...[17/10/61]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวคราวตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ...[10/10/61]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวคราวตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ...[24/09/61]
ประกาศรายรับเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คนงานโภชนาการ...[27/08/61]
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ...[17/08/61]
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ...[14/08/61]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ...[31/07/61]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูหอพัก (ฉบับแก้ไข)...[29/03/61]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูหอพัก...[29/03/61]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ...[29/03/61]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์...[27/03/61]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ...[26/03/61]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูหอพัก...[26/03/61]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ...[05/03/61]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูหอพัก...[02/03/61]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์...[21/02/61]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานการเงิน...[14/02/61]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานการเงิน...[02/02/61]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ...[26/12/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ...[26/12/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พัสดุ...(แก้ไข)...[12/12/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พัสดุ.....[12/12/60]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์.....[8/12/60]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า.....[7/12/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...[7/12/60]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน ๔ ชั้น...[24/11/60]
ประกาศผลการคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา...[8/11/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา...[6/11/60]
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด...[31/10/60]
ประกาศผลการคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์...[31/10/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด...[27/10/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์...[27/10/60]
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างจั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอัดสำเนา...[20/10/60]
ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหอพัก...[12/10/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด...[09/10/60]
ประกาศบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์...[09/10/60]
ประกาศผลผู้สิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหอพัก...[09/10/60]
ประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ...[29/09/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ...[26/09/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้หอพัก...[20/09/60]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ...[12/09/60]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร...[13/06/60]
ประกาศแจ้งผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...[31/05/60]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...[18/05/60]
ประกาศผลการสอบราคาค้างปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย...[9/05/60]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย...[27/04/60]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก...[1/5/60]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก...[25/4/60]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไอซีที...[12/4/60]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี...[22/3/60]
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ด้วยวิธี (e-bidding)...[9/3/60]
ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับจ้างเหมา ซัก อบ รีด เสื้อผ้านักเรียน...7/3/60]
ประกาศสอบราคา รับจ้างเหมา ซัก อบ รีด เสื้อผ้านักเรียน...[21/2/60]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑)...[27/1/60]